MotoGP

Những trận tranh tài siêu tốc độ 350km/giờ, tốc độ nhanh nhất mà siêu xe có thể đạt được!

ENEOS đã tài trợ cho đội đu Yamaha MotoGP từ năm 2012 và sẽ bắt đầu cung cấp dầu cho đội từ năm 2105

Di chuyển tới trang Moto GP